Polityka prywatności

Informacje dotyczące Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązującego od 25 maja 2018 r. 

  1. Administratorem danych osobowych jest: Wydawnictwo Ekslibris.eu D.Smoczyński i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Poznaniu 
  2. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie umożliwiającym: 
    • świadczenie usług  
    • dochodzenie ewentualnych roszczeń 
    • przetwarzanie danych dla celów podatkowych i rachunkowych wymaganych przepisami prawa. 
  3. Dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom, w szczególności podmiotom świadczącym dla nas usługi drogą elektroniczną, dostawcom rozwiązań informatycznych, usług kurierskich i pocztowych. 
  4. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w punkcie 2. lub do momentu żądania usunięcia tych danych.