Naszym obecnym i przyszłym klientom udostępniamy styl CSL do menadżera bibliografii Mendeley, oparty na wymaganiach Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej.

Plik należy umieścić w folderze ze stylami programu komputerowego Mendeley, standardowo znajdującym się w następującej lokalizacji: