Nasza firma jest nierozerwalnie związana z postacią prof. dr. Czesława Łuczaka, poznańskiego historyka gospodarczego, rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1965-1972. Dla nas był to jednak przede wszystkim kochający Tata, Teść i Dziadek, który codziennie siadał za biurkiem w swoim pokoju na poznańskich Jeżycach i opracowywał materiał źródłowy do swoich kolejnych artykułów i książek. Po jego śmierci w 2002 roku stanęło przed nami zadanie uporządkowania jego dorobku. Dorobku imponującego, bo obejmującego około 400 pozycji: książek, artykułów a także wystąpień okazjonalnych i zajmującego kilka solidnych półek w naszej domowej bibliotece. 

Niektóre z tych publikacji są jeszcze dostępne w księgarniach, starsze w antykwariatach, ale ze znaczącą częścią można zapoznać się już tylko w bibliotekach. Zależało nam na tym, aby w przyszłości każdy mógł mieć do nich dostęp bez wychodzenia z domu. Opracowywanym przez nas rozwiązaniem chcemy teraz podzielić się ze wszystkimi osobami, które tak jak my chcą zadbać o zachowanie dorobku dla kolejnych pokoleń.

Cały dorobek na wyciągnięcie dłoni

Jesteśmy miłośnikami drukowanych książek, nie uciekamy jednak od nowoczesnych technologii. Oferujemy możliwość digitalizacji starszych publikacji przy pomocy specjalistycznych skanerów. Dzięki temu cały dorobek autora może być umieszczony na Dysku Ekslibris w chmurze i dostępny w każdym momencie.

Tworzenie multiksiążek

Digitalizacja publikacji dla potrzeb Dysku Ekslibris to także rozpoznawanie zawartego w nich tekstu i tworzenie zaawansowanego indeksu Ariadna. Umożliwia on łączenie stron istniejących publikacji w nowy sposób, np. wybranie z całego dorobku autora wszystkich stron, które dotyczą konkretnej osoby czy miejsca.

Odzyskiwanie zamrożonych idei

Teksty wszystkich publikacji z dorobku autora mogą zostać poddane szczegółowym analizom, pozwalającym na odkrywanie nieuświadomionych wcześniej powiązań i zależności pomiędzy zawartymi w nich koncepcjami.

Otwieranie granic

Dysk Ekslibris jest zintegrowany z zaawansowanym oprogramowaniem wspomagającym tłumaczenie, dzięki czemu każda ze stron zgromadzonych na nim publikacji może być szybko przetłumaczona na język obcy – maszynowo lub przy udziale tłumacza.

Zarządzanie prawami autorskimi

Publikacje zebrane na Dysku Ekslibris można udostępniać wybranym osobom w postaci plików graficznych, a także sformatowanych fragmentów tekstu, tabel czy wzorów matematycznych.

Wsparcie wolnego podróżowania – BookTrek

BookTrek to specjalna aplikacja na urządzenia mobilne, która wskazuje swoim użytkownikom te ze zgromadzonych na Dyskach Ekslibris książek, które są związane z jego bieżącą lokalizacją.